۰۸ خرداد ۱۳۸۶
آمریکا, تابوی ۲۷ ساله

ایران و آمریکا پس از ۲۷ سال به شکل رسمی بر سر میز مذاکره نشستند. عراق که سال ها با ایران در جنگ بود, بهانه ای شد برای چنین مذاکره ای. روابط ایران و امریکا پس از تسخیر سفارت امریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام در سال ۱۹۸۰ قطع شد. بحث مذاکره به امریک سال ها در دولت های مختلف مطرح شد. در دوران خاتمی طرح مذاکره شیطان بزرگ همواره با حملات تند و انتقاد شدید جناح راست همراه بود. در حالی که دوران ریاست جمهوری کلینتون و خاتمی می توانست بهترین حالت سیاسی برای شروع مذاکرات باشد.
به هر حال عراق بهانه ای شد تا دولت راستی ایران با کم ترین انتقادها نسبت به این مذاکره تابوی ۲۷ ساله را بشکند.

 

 

BEH111 - Tehran, - IRAN : An Iranian woman walks past the word of AMERICA painted on the wall of the former US embassy in Tehran, 28 May 2007. Arch-foes Iran and the United States held their highest-level direct official talks in 27 years in Baghdad against a backdrop of mutual recriminations over the chaos in Iraq. The first high-level talks were business-like and both parties agreed that they want a stable Iraq, US ambassador Ryan Crocker said today. AFP PHOTO/BEHROUZ MEHRI

ف.عرب [ ۰۹ خرداد ۱۳۸۶ ]

مرگ بر آمریكا!!!
درسته كه دولت ایران با دولت "آمریكا هیچ غلطی نمیتونه بكنه" مذاكره كرده.ولی شما نباید از این قضیه به نفع خودتون سواستفاده كنید.لطفا بگذارید دیگران از این قضیه به نفع خودشون سواستفاده كنند.
ممنون