۱۷ تير ۱۳۸۶
Shine on you crazy diamond
دوست داشتم جای راجر واترز می خوندم وThe Wall  را برای همه آن هایی که باید بشنوند اجرا می کردم.
دوست داشتم لید گیتاریست گروه جیمز هتفیلد بودم تا به خلسه ای بی پایان بروم.
دوست داشتم جای جکسون پولاک رنگ را بر بوم می ریختم و آن را به همه کسانی که به دنبال راز آفرینش هستند نشان می دادم.
دوست داشتم شاگرد ون گوگ بودم تا طبیعت را به زیبایی او بشناسم.
در میان گردباد پرواز کن و در اعماق دریا سکوت را بفهم.
هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!